Pro Ventilation Arena Hvidovre

Pro Ventilation Arena Hvidovre's område er på ca. 72.000 kvadrat meter.

Opvisningsbanen blev etableret i midten af 50'erne, og tribunen blev taget i brug i 1970.

Tidligere var der plads til ca. 12.000 tilskuer, men efter atletikbanen er blevet udvidet 2016, er kapaciteten på ca. 6.400 tilskuer, hvoraf ca. 4.600 er siddepladser på tribunen. I Sæson 23/24 er stadionkapaciteten udvidet med ca. 5.400 pladser i form af ståpladser og mobiltribuner på løbebanen.

Stadionområdet består af:

 • Opvisningsbane
 • 4 Fodboldbaner
 • Atletikfaciliteter
 • Atletikhal
 • Tennishal med 2 baner
 • 5 Tennisbaner
 • Motionscenter
 • Restaurant/Cafeteria
 • Klublokaler
 • Mødelokale

Parkering

Det er publikums P-pladser v/Frihedens Station, samt området omkring Frihedens Butikscenter, samt langs Hvidovrevej.
Stadion ligger 2 min gang fra Frihedens Station.

Fælles ordensreglement 3F Superliga

 1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.
 3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt - uanset fremgangsmåde.
 4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt
 6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.
 7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
 8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
 9. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

 

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse

Formål

Ordensreglementet formål, er at skabe og sikre de trygge rammer for tilskuer, både før, under og efter et arrangement. uanset udseende, religion og kulturel baggrund.

Område

Ordensreglementet er gældende inde og i det omkringliggende område, der er tilhørende Hvidovre fodbold A/S areal.

Ordensreglement

Er til for at sikre, alle tilskuer på Hvidovre stadion en tryg og god oplevelse. Derfor det forventes at den enkelte tilskuer, tager hensyn til de øvrige tilskuere og efterlever Hvidovre og Superliga ordensreglement.

Ved indgang til Hvidovre stadion, skal tilskuer frivilligt lade sig sikkerhedsvisiteres, fremvise indhold i tasker o.l. Hvis tilskuer ikke følger kontrollør anvisning om visitering mm., vil disse blive nægtet adgang til Hvidovre stadion. Ved besiddelse af ikke tilladte effekter, kan tilskuer nægtes adgang, og der kan optages registrering med henblik på karantæne og afgift. Dette er også gældende, hvis det vurderes af sikkerhedspersonalet ved synlig påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.

Tilskuer opfordres til at kontakte de tilstedeværende kontrollører, såfremt man føler sig chikaneret eller overvære ikke tryghed skabende adfærd fra de øvrige tilskuere.

Det er ikke tilladt at bære andre klubbers farver eller merchandise (flag, trøjer, halstørklæder mm.) i andre tilskuerafsnit end udeholdets tildelt afsnit. Kontrollørerne er berettigede til at bortvise gæster, der ikke overholder dette påbud. Kontrollør kan efter vurdering, bede den enkelt tilskuer om at bortskaffe, tildække det ikke godkendte merchandise inden de gives adgang til stadion. Ved sikkerhedsvurdering om muligt blive henvist til det tildelte udebaneafsnit.

Det er ikke tilladt

At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre det er skriftligt aftalte med Hvidovre Fodbold A/S

At opsætte plakater og mærkater, uddele løbesedler eller brochure uden skriftlig aftale med Hvidovre Fodbold A/S

At medbringe egen mad- og drikkevarer til indtagelse på stadion

At medbringe genstande som fx flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet, der kan anvendes som kasteskyts eller våben

At forrette sin nødtørft uden for toiletterne

At opholde sig på trapper og gangarealer

At ryge i de afsnit, hvor der er skiltet med ”rygning forbudt”

Det er ikke tilladt at medbringe, cykler, dyr og lignende på stadion

Det er ikke tilladt at medbringe maskeringsgenstande som huer og lignende

Det er ikke tilladt at medbringe genstande eller effekter såsom tøj, banner eller andet, hvorpå der er påtrykt, skrevet eller på anden måde, hvor der gives udtryk for racistiske, politiske eller anden form for utrygskabende budskaber.

Det er ikke tilladt at bevæge sig fra sektion til sektion, uden tilladelse fra Hvidovre stadion kontrollør

Anvisninger fra kontrollør skal til enhver tid efterkommes. Så fremt der nægtes adgang, man bortvises eller får tildelt karantæne, refunderes billetprisen eller udgift til sæsonkort ikke.

Overtrædelse af ordensreglement vil medføre omgående bortvisning samt evt. Straf-og erstatningsansvar – udelukkelse/karantæne.

Listen er ikke udtømmende

 

Toiletforhold

Der forefindes toiletter i begge ender af tribunen ved indgang A & D, samt ved indgang B på ståpladserne. På dametoiletterne i tribunen forefindes der ligeledes pusleborde, samt Handicaptoilet.
Der vil i Superligaen blive opstillet toiletvogne og pissoir-søjler vi området ved indgang C og i udebaneområdet. 

 

Sikkerhed

Har du spørgsmål til afviklingen af en kamp på Pro Ventilation Arena eller sidder du som sikkerhedschef i en anden klub, kan du i første omgang kontakte vores sikkerhedschef og ansvarlig for kampafvikling Helle Lützhøft-Bendtsen.

Udehold

Udeholdets gæstende fans skal benytte indgang D der er placeret i højre side af tribunen - længst væk fra Hvidovrevej.

Øvrig info til udeholdets fans  (åbner i nyt vindue)