Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hvidovre Holding A/S

8. juni 2017 - Hvidovre Fodbold

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hvidovre Holding A/S

Torsdag den 22. juni 2017 kl. 18.00 i lokalerne på 1. sal i tribunen på Hvidovre Stadion

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Regnskab/årsrapport 2016

4. Valg af bestyrelse

5. Valg af revisor

6. Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitaludvidelser i forbindelse med nytegning af aktier.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt